بوسیدن روسیه سوریه تروریستی تروریست ها

بوسیدن: روسیه سوریه تروریستی تروریست ها گروههای تروریستی خبر حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی ایستگاه‌های آتش نشانی مقاوم دربرابر زلزله ۸ ریشتری ، شناسایی 5000 ساختمان دولتی ناایمن در پایتخت

معاون پیشگیری شرکت آتش‌نشان و خدمات ایمنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد نقش و وظایف این شرکت در وقت زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران صحبت کرد و گفت: تمام

ایستگاه‌های آتش نشانی مقاوم دربرابر زلزله ۸ ریشتری ، شناسایی 5000 ساختمان دولتی ناایمن در پایتخت

شناسایی 5000 ساختمان دولتی ناایمن در پایتخت/ ایستگاه های آتش نشانی مقاوم دربرابر زلزله ۸ ریشتری

عبارات مهم : ایران

معاون پیشگیری شرکت آتش نشان و خدمات ایمنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد نقش و وظایف این شرکت در وقت زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران صحبت کرد و گفت: تمام ایستگاه های آتش نشانی برابر زلزله ۸ ریشتری مقاوم هستند.

محمود قدیری در گفت وگو با ایسنا در مورد وظیفه آتش نشانی در وقت زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: در شرکت مدیریت بحران شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت این مسئله برنامه ریزی شده است و هر بخش وظایفی دارند و عنوان آتش و حریق به آتش نشانی سپرده شده است است.

ایستگاه‌های آتش نشانی مقاوم دربرابر زلزله ۸ ریشتری ، شناسایی 5000 ساختمان دولتی ناایمن در پایتخت

معاون پیشگیری شرکت آتش نشانی و خدماتی ایمنی شهر تهران، در مورد مقاومت ایستگاه های آتش نشانی برابر زلزله گفت: بر اساس اطلاعاتی که داریم تمام ایستگاه های ما در برابر زلزله مقاوم هستند. آنهایی که قدیمی بودند نیز مقاوم سازی شدند و ایستگاه های تازه هم بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ در برابر زلزله ۸ ریشتری مقاوم هستند.

قدیری در مورد مسئله ایمنی نیز صحبت کرد و با اشاره به اینکه عنوان فرهنگی یکی از پرسشها در این زمینه است افزود: این بخش به پرسشها جامعه شناسی و آموزشی عمومی مردم باز می گردد. در واقع یک عدم باور بین مردم و به خاص مدیران بالادستی و میانی وجود دارد و خیلی از اینها واقعا به پرسشها ایمنی اعتقادی ندارند. با اینکه اتفاق ای مانند پلاسکو رخ داده ولی همچنان در مورد اعتقاد به ایمنی مسائلی وجود دارد و هنوز مدیران مقاومت می کنند. در سه تا چهار سال اخیر ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ساختمان دولتی نا ایمن را شناسایی کرده ایم ولی با این حال در رابطه با اینها هیچ اقدامی انجام نشده است.

معاون پیشگیری شرکت آتش‌نشان و خدمات ایمنی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد نقش و وظایف این شرکت در وقت زلزله پایتخت کشور عزیزمان ایران صحبت کرد و گفت: تمام

وی با انتقاد از بهانه گیری هایی که در زمینه توجه به ایمنی از سوی بعضی از مسئولان می شود افزود: اینها می گویند فلان قدر بودجه نیاز است و ما این بودجه را نداریم. در حالی که اگر خودشان بخواهند کاری را انجام دهند از زیر سنگ هم که باشد بودجه را تامین می کنند. ولی اگر بخواهند کاری را انجام ندهند می گویند اعتبار نیست. در خیلی از این ساختمان های دولتی ارباب رجوع تردد می کند و خدایی نکرده اگر اتفاقی جهت آنها رخ دهد خسارات و تبعات آن قابل آینده نگری نیست.

قدیری به وجود یک نهاد مشخص در بسیاری از کشورها جهت انجام نظارت پیوسته اشاره کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته نظارت به صورت پیوسته انجام می شود و یک نهاد در شهر در این زمینه اختیارات خاص و قانونی دارد. به عنوان مثال در لندن تنها ارگانی که بدون سئوال و جواب می تواند وارد کاخ ملکه شود، آتش نشانی هست. در شرایطی این اتفاق می افتد که حتی پلیس و ام آی سیکس (MI۶) هم بدون اجازه و به آسانی حق ورود به چنین اماکنی را ندارند.

وی در مورد اینکه آیا در زیاد کشورها، ایمنی شهر به عهده آتش نشانی است یا خیر؟ گفت: در بعضی از کشورها ممکن است که اینطور نباشد ولی در اکثر کشورها آتش نشانی این مسئولیت را دارد.

واژه های کلیدی: ایران | ایمنی | زلزله | کشورها | ایستگاه | آتش نشانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz